EN

VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN.

Tsingtao được thương nhân người Đức và người Anh thành lập 1903 tại Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Tsingtao là nhà sản xuất bia thứ 6 thế giới và đứng đầu tại Trung Quốc, hiện diện trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bia Tsingtao nhận nhiều giải thưởng vàng chất lượng thế giới: Huy chương vàng World Beer Championship tại Mỹ và European Beer Star tại Đức.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở trên thế giới, Tsingtao nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

NĂNG LỰC CON NGƯỜI & GIỮ GÌN HÀNH TINH

Tại TSINGTAO Việt Nam, chúng tôi cam kết duy trì sự thịnh vượng cho con người và hành tinh. Đây là tầm nhìn và là kim chỉ nam cho chúng tôi để tạo ra những thay đổi tích cực mà chúng ta mong muốn có trong thế giới nơi chúng ta đang sống – một ngôi nhà chung cho mọi người, một thế giới lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn.

Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo sự khác biệt lớn nhất cho các bên liên quan, cho Việt Nam và cho thế giới. Việc theo đuổi sự thịnh vượng chung bắt đầu tại chuỗi giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, chính phủ và các tổ chức xã hội, chúng ta có thể cùng nhau duy trì sự thịnh vượng cho tất cả các thế hệ mai sau.

// // //