EN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Nước, Mạch nha, Gạo, Hoa bia
Thể tích:815ml
Độ cồn: 6.2%
Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.