EN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Nước, Mạch nha, Gạo, Hoa bia
Thể tích:473ml
Độ cồn: 4.7%
Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.