EN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Nước có ga, chiết xuất rong biển, bicarbonate natri.
Thể tích: 320ml
Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.
Giá trị dinh dưỡng trong mỗi 100ml

Calories 0 kcal
Total Fat 0.0g
Saturated Fat 0.0g
Carbohydrates 0.0g
Sugar 0.0g
Protein 0.0g
Sodium 12mg