EN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Nước, Đại mạch, Ngũ cốc, Hoa bia
Thể tích: 330ml
Độ cồn: 0.0%
Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Giá trị dinh dưỡng trong mỗi 100ml

Calories 80kj/19kcal
Total Fat 0g
Saturated Fat 0g
Trans Fat 0g
Carbohydrates 4.4g
Sugar 1.2g
Salt -
Protein 0g
Sodium 0mg