EN

Tsingtao chúc một nửa thế giới luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!

Tsingtao chúc một nửa thế giới luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!
Chúc tất cả luôn duyên dáng, xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại!